Cwrdd â’n Rheolwr Datblygu newydd

Mae Katherine yn ymuno â ni gyda chefndir mewn datblygu prosiectau yn y trydydd sector, wedi gweithio mewn sefydliadau lleol a chenedlaethol yn Norfolk, Llundain ac yn y Gogledd. Bydd profiad Katherine mewn ymchwil ac ymgysylltu â chymunedau yn helpu Grŵp Llywio Canolfan Gyfraith y Gogledd i adeiladau perthnasau cryf ac ystyrlon gyda rhanddeiliaid a chymunedau lleol, i gryfhau’r sail tystiolaeth am y gwahaniaeth a wnaiff Canolfan y Gyfraith ac i ddatblygu syniadau ymarferol am sut gallai Canolfan y Gyfraith gydweithio gyda sefydliadau lleol.

Meddai Katherine, sy’n byw yng Nghonwy efo’i theulu, ‘Dwi mor falch i ymuno â’r Grŵp Llywio Canolfan Gyfraith y Gogledd ar adeg mor bwysig. Mae cymunedau amrywiol y Gogledd a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi yn wynebu heriau heb gynsail wrth inni ddelio efo canlyniadau’r pandemig a’r creisis costau byw. Mae angen gwaith cyfreithiol arbenigol o safon uchel i rymuso pobl i orfodi eu hawliau mwy nac erioed. Dwi’n edrych ymlaen at gydweithio efo’r sefydliadau hanfodol sy’n gweithio’n barod efo unigolion, teuluoedd a chymunedau i arbrofi sut medrai Canolfan y Gyfraith gefnogi eu gwaith.’