Cysylltu

Sylwch, er ein bod yn gweithio i sefydlu Canolfan Gyfraith yng ngogledd Cymru, nid ydym yn darparu cyngor na chynrychiolaeth gyfreithiol ar hyn o bryd. Os oes angen cyngor cyfreithiol arnoch, ewch i www.lawcentres.org i ddod o hyd i’ch Canolfan Gyfraith agosaf.

Drwy anfon neges atom, rydych yn rhoi caniatâd i Grŵp Llywio Canolfan Gyfraith Gogledd Cymru gasglu a storio’r data rydych chi’n ei ddarparu. I gael rhagor o wybodaeth am fuddiannau dilys a sut rydyn ni’n casglu ac yn storio eich data, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.

Peidiwch ag oedi cysylltu drwy’r ffurflen isod.

Danfon Neges Atom

=

Cofrestrwch restr bostio teithiau

Subscribe

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from North Wales Law Centre Steering Group:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.