Gwirfoddolwr

Gwirfoddolwyr yw conglfaen Canolfan Cyfraith lwyddiannus. Heb eu cyfraniad ni allwn gynrychioli ein cymunedau na chael ein tywys i’r rhai sydd â’r angen mwyaf brys.

Cyfleoedd i wirfoddoli presennol

ein llysgennad digidol

Ydych chi’n cael eich ysgogi gan gyfiawnder cymdeithasol?

Ydych chi eisiau brwydro dros degwch a chydraddoldeb i bawb?

Oes gennych chi ddawn mewn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ac eisiau defnyddio eich sgiliau ar gyfer achos sy’n bwysig i chi?

Ymunwch â ni!

Mae Canolfan y Gyfraith yn cael ei lansio yng Ngogledd Cymru eleni i helpu i sicrhau bod pawb yn cael cyfle teg i geisio cyfiawnder. Mae Canolfannau’r Gyfraith yn defnyddio’r gyfraith fel arf i fynd i’r afael â thlodi ac anghydraddoldeb. Byddwn yn darparu cynrychiolaeth a chyngor cyfreithiol am ddim i bobl sydd ag anawsterau tai a phobl sy’n profi cam-drin domestig.

Bydd Llysgenhadon Digidol yn helpu i ddatblygu ein mudiad a bod yn wyneb ar-lein Canolfan y Gyfraith.

Gallech gael cyfle i greu cynnwys ar gyfer ein gwefan, cylchlythyr digidol, LinkedIn a Twitter. Rydyn ni eisiau archwilio cyfleoedd ar lwyfannau eraill dros amser hefyd (meddyliwch am Facebook, TikTok ac Instagram). Os ydych chi’n rhywun sy’n llawn dychymyg, yn gymdeithasol ac yn poeni am bobl eraill, mae’r cyfle hwn yn berffaith i chi!

I gael rhagor o wybodaeth a manylion am sut i wneud cais am ein holl gyfleoedd i wirfoddoli, lawrlwythwch ein Pecyn Ceisiadau i Wirfoddolwyr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi i gysylltu: recruitment@nwlcsteering.org.uk.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!